Jaa artikkeli

Hallituksen toiminta

Kelan hallitus piti vuoden 2017 aikana 11 kokousta.
Kuva: Kela

Vuosi 2017 oli Kelan hallituksen kolmivuotiskauden ensimmäinen toimintavuosi. Vuoden alussa pidetyssä strategiaseminaarissa hallitus käynnisti työskentelynsä ja käsitteli Kelan strategian kehittämiseen liittyviä asioita. Hallitus piti vuoden aikana 11 kokousta. Hallitus teki tarkastusmatkan Ouluun ja Muhokselle.

Hallitus asetti vuosien 2018–2021 toiminta- ja taloussuunnitelman kehystavoitteet. Loppuvuodesta hallitus hyväksyi vuosien 2018–2021 toiminta- ja taloussuunnitelman, strategian, strategisen kehittämisen kokonaisuuden ja strategisten riskien taulukon sekä teki pääjohtajan kanssa tulossopimuksen vuodelle 2018.

Vuonna 2017 tunnistettuja keskeisimpiä riskejä olivat lainsäädännön toimeenpanon varmistaminen, tietojärjestelmien ja -varastojen kehittämisen keskeneräisyys, kyber- ja tietoturvallisuusuhkat sekä riski siitä, että kansalaiset eivät saa heille kuuluvia etuuksia.

Alkuvuonna keskeisiksi riskeiksi nousivat myös henkilöstöresurssien ja osaamisen kohdentaminen. Perustoimeentulotuen käsittelyn siirtyessä kunnilta Kelaan toimeentulotuen hakemusten lakisääteiset käsittelyajat ylittyivät ja asiakaspalvelu ruuhkautui. Tilanteeseen reagoitiin lisäämällä henkilöstöä muiden etuuksien käsittelystä ja rekrytoimalla uutta henkilöstöä.

Ruuhkan aikana perustoimeentulotuen asiakkaiden ruoan ja lääkkeiden saanti turvattiin maksusitoumuksilla. Ruuhka saatiin hallintaan huhtikuun 2017 loppuun mennessä.

Perustoimeentulotuen siirrosta ja toimeenpanosta laadittiin sekä sisäinen että ulkoinen arviointi. Klikkaa ja Twiittaa

Perustoimeentulotuen siirrosta ja toimeenpanosta laadittiin Kelan valtuutettujen päätöksestä sisäinen arviointi toukokuussa 2017 ja ulkoinen arviointi, joka valmistui lokakuussa 2017. Hallitus käsitteli arviointeja ja päätti jatkotoimenpiteistä, joita arvioinneissa suositeltiin.

Hallituksen asettama tarkastustoimikunta kokoontui neljä kertaa. Toimikunnassa käytiin läpi sisäisen tarkastuksen raportteja ja keskeisiä havaintoja Kelan toiminnasta.

Tarkastustoimikunnan puheenjohtajana toimi hallituksen puheenjohtaja sekä jäseninä hallituksen varapuheenjohtaja, kaksi hallituksen jäsentä, pääjohtaja ja valvontatilintarkastusta hoitava tilintarkastaja.

Pääjohtaja esitti hallituksen kokouksissa Kelan toiminnasta perusteellisen ajankohtaiskatsauksen. Katsaukseen sisältyi toiminta- ja taloussuunnitelman 2017–2020 sekä sijoitussuunnitelman seuranta. Lisäksi hallitus seurasi säännöllisesti Kelan etuuksien käsittelyaikoja ja palvelutilannetta.

Hallitus laati vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valtuutetuille. Sosiaali- ja terveysministeriölle hallitus lähetti Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista annetun lain mukaisen varainkäyttösuunnitelman vuosille 2018–2020.

Hallitus hyväksyi sijoitussuunnitelman yleiset perusteet ja vuoden 2018 sijoitussuunnitelman. Vuoden aikana saatiin säännöllisesti raportit Kelan sijoitustoiminnasta.

Hallitus asetti työterveyshuoltoneuvottelukunnan toimikaudelle 1.1.2017–31.12.2019, eläkeasiain neuvottelukunnan toimikaudelle 1.1.2017–31.12.2019, kuntoutusasiain neuvottelukunnan toimikaudelle 1.3.2017–31.12.2019, työttömyysturva-asiain neuvottelukunnan toimikaudelle 1.3.2017–31.12.2019 sekä Kelan neuvottelukunnan toimikaudelle 1.4.2017–31.3.2020.

Hallitus piti syyskuussa valtuutettujen kanssa yhteisseminaarin kuntoutuksesta.

Lisäksi hallitus toteutti toimintaansa koskevan itsearvioinnin.