Jaa artikkeli

Kela käsittelee toimeen­tulotuki­hakemukset jo kuntia nopeammin

Yksi toimeentulotuen Kela-siirron tärkeimmistä tavoitteista on valtakunnallisesti yhtenäinen ratkaisukäytäntö ja perustoimeentulotuen asiakkaiden yhdenvertaisuus.
Kuva: Kati Närhi

Perustoimeentulotuen siirtoon valmistauduttiin yhteistyössä kuntien kanssa. Toimeentulotuen etuusjärjestelmä ja verkkopalvelu valmistuivat aikataulussa. Hakemusten suuri määrä ja uusien asiakkaiden tilanteisiin perehtyminen kuitenkin ruuhkauttivat käsittelyn pahasti alkuvuonna 2017.

Toimeentulotuen ruuhkasta selvittiin palkkaamalla Kelaan lisää työntekijöitä sekä joustamalla niin Kelassa kuin kunnissa. Toimeentulotuen käsittelyssä työskenteli vuosien 2016–2017 vaihteessa 740 henkilöä. Kevään aikana uusia työntekijöitä palkattiin 250.

Lisäksi Kela oli kouluttanut muissa etuuksissa työskentelevää henkilökuntaa toimeentulotuen käsittelyyn. Siksi työntekijöitä pystyttiin siirtämään toimeentulotuen käsittelyyn nopeasti myös Kelan sisältä.

Loppuvuodesta toimeentulotuen hakemukset käsiteltiin keskimäärin nopeammin kuin aiemmin kunnissa. Jaa Twitterissä

Huhtikuussa toimeentulotuen käsittelyaika saatiin valtaosassa hakemuksia alle 7 työpäivään eli alle lakisääteisen enimmäiskäsittelyajan. Alkusyksystä keskimääräinen käsittelyaika oli 4 työpäivää ja nousi loppuvuonna 5,5 päivään. Loppuvuodesta hakemukset käsiteltiin keskimäärin nopeammin kuin aiemmin kunnissa.

Kelan hallitus teetti keväällä toimeentulotuen siirrosta sisäisen selvityksen. Lisäksi Kelan toimintaa valvovat Kelan valtuutetut tilasivat ulkopuolisen selvityksen kehitystyön tueksi.

Kelan hallitus kävi molemmat selvitykset ja niissä annetut suositukset läpi. Raporttien perusteella tehdään muutoksia muun muassa toimintatapoihin ja organisaatioon sekä nopeutetaan ja helpotetaan päätöksentekoa.

Kela on tehnyt yhteistyötä toimeentulotuen kehittämisessä myös asiakkaiden kanssa. Keväällä 2017 koottiin asiakasraati, jonka kanssa mietittiin ratkaisuja erityisesti asiakaspalvelun nopeuttamiseksi ja sujuvoittamiseksi. Asiakkaat toivoivat esimerkiksi puhelinpalveluun takaisinsoittopalvelua.

Toimeentulotuen siirtymävaiheen jälkeen Kelan yhteistyö kuntien kanssa on entisestään tiivistynyt. Yhteisenä tavoitteena on tehdä toimeentulotuen hakemisesta hyvä asiakaskokemus. Sosiaalibarometrin mukaan 32 % kuntien sosiaalityöntekijöistä arvioi jo keväällä 2017 yhteistyön sujuvan hyvin.

Toimeentulotuen siirron ansiosta saadaan ensimmäistä kertaa ajantasaista tietoa toimeentulotuen asiakkaiden tilanteesta. Jaa Twitterissä

Toimeentulotuen siirron ansiosta saadaan ensimmäistä kertaa ajantasaista tietoa toimeentulotuen hakemisesta ja myöntämisestä sekä toimeentulotuen asiakkaiden tilanteesta. Aiemmin vastaavaa tietoa ei ole ollut olemassa tai sitä on saatu aikaisintaan vuoden viiveellä.

Ajantasainen tieto auttaa palvelemaan toimeentulotukea hakevia asiakkaita aiempaa paremmin. Kelan rakentama tietojärjestelmä helpottaa Kelan ja kuntien yhteistyötä. Se on myös avuksi kuntien päätöksenteossa ja resurssien kohdentamisessa. Tietojärjestelmä edistää myös yhtä Kela-siirron tärkeimmistä tavoitteista: valtakunnallisesti yhtenäistä ratkaisukäytäntöä ja perustoimeentulotuen asiakkaiden yhdenvertaisuutta.

Download pdf FI