kela-logo

kela-logo

Jaa artikkeli

Kela on tulevaisuuden työpaikka

Kelan venäjänkielisessä puhelinpalvelussa työskentelevä palveluneuvoja Tanja Suikkanen kertoo työstään Elämässä.fin artikkelissa.
Kuva: Vesa Tyni

Vuosi 2017 oli Kelan henkilöstölle työntäyteinen. Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelaan kasvatti henkilöstömäärän suuremmaksi kuin koskaan aikaisemmin. Tehtävien siirtoon varauduttiin palkkaamalla uutta henkilöstöä hyvissä ajoin, mutta suuren työmäärän vuoksi henkilöstöä rekrytoitiin lisää vuoden aikana.

Henkilöstömäärän kasvuun vaikutti myös lisääntynyt työmäärä yleisessä asumistuessa, kun opiskelijat siirtyivät elokuussa sen piiriin.

Vuoden lopussa Kelassa oli töissä 7 226 henkilöä eli 540 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaksi kolmasosaa henkilöstöstä työskenteli lähellä asiakkaita etuuksien ratkaisutyössä ja asiakaspalvelussa. Henkilömäärän kasvun seurauksena määräaikaisen henkilöstön määrä nousi tavanomaista suuremmaksi.

Uusien työntekijöiden myötä henkilöstön keski-ikä ja keskimääräinen palveluaika Kelassa pienenivät jonkin verran, mutta miesten ja naisten osuudet pysyivät ennallaan (miehiä 18 %).

Kiireisestä vuodesta huolimatta henkilöstön työhyvinvointi oli hyvällä tasolla. Klikkaa ja Twiittaa

Kiireisestä vuodesta huolimatta henkilöstön työhyvinvointi oli hyvällä tasolla. Henkilöstökyselyn mukaan kiirettä koki 57 % vastaajista, mutta stressiä tuntevien osuus pieneni edellisestä vuodesta (14 % → 11 %). Tyytyväisiä työhönsä oli enemmän kuin edellisenä vuotena (79 % → 82 %).

Henkilöstö piti työtä mielenkiintoisena ja haastavana (81 %), ja työn sovittaminen yhteen yksityiselämän kanssa koettiin mahdolliseksi (85 %). Työyhteisön toimivuus koettiin myös edellisvuotta paremmaksi (summaindeksi 8,1 → 8,2).

Uutena hyvinvoinnin riskitekijänä esille nousivat väkivalta- ja uhkatilanteet, joita asiakaspalvelussa työskentelevistä kohtasi yli kolmasosa.

Vuonna 2017 Kelassa järjestettiin yli tuhat koulutustilaisuutta, joihin osallistui yli 40 000 henkilöä Klikkaa ja Twiittaa

Henkilöstön osaaminen on Kelan toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeää. Osaamista kehitetään monipuolisesti ja henkilöstön mielestä työssä voi oppia ja uudistua (70 %).  Vuonna 2017 Kelassa järjestettiin yli tuhat koulutustilaisuutta, joihin osallistui yli 40 000 henkilöä. Valtaosa koulutuksesta (67 %) ja osallistumisista (87 %) toteutettiin verkossa. Lähes puolet kaikesta koulutuksesta oli etuuskoulutusta, josta suurin osa liittyi toimeentulotukeen.

Kelassa tehdään myös erillinen henkilöstötilinpäätös.