Jaa artikkeli

Pääjohtajan katsaus

Kelassa käynnistyi vuonna 2017 kolme strategista kehittämisohjelmaa, kertoo Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen.
Kuva: Tommi Tuomi/Otavamedia

Kela täytti viime vuonna 80 vuotta. Juhlavuotta voi tarkastella monesta näkökulmasta. Itsenäisen Suomen 100. vuosi oli Kelassa haastava, mutta myös nopean kehittymisen ja uusien avauksien vuosi.

Perustoimeentulotuki on nyt ollut Kelan hoidettavana yli vuoden. Siirron alkukuukaudet olivat vaikeita. Henkilöstön määrä oli alimitoitettu, ja asiakaspalvelu ruuhkautui. Etuuskäsittely ylitti lakisääteisen käsittelyajan. Kelan hallitus myönsi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan lisää resursseja uusien työntekijöiden palkkaamiseen. Kelalaiset joustivat ja tekivät runsaasti ylitöitä. Suuri kiitos vielä kertaalleen kelalaisille julkisen paineen alla tehdystä hyvästä työstä.

Viimeisten kymmenen kuukauden aikana perustoimeentulotuki on käsitelty ja maksettu asiakkaille yhdenmukaisemmin ja keskimääräisesti nopeammin kuin aiemmin kunnissa. Klikkaa ja Twiittaa

Viimeisten kymmenen kuukauden aikana perustoimeentulotuki on käsitelty ja maksettu asiakkaille yhdenmukaisemmin ja keskimääräisesti nopeammin kuin aiemmin kunnissa. Yli puolet perustoimeentulotuen hakijoista on siirtynyt hakemaan tukensa verkossa. Yhteistyötä kuntien kanssa on kehitetty siirron valmisteluvaiheesta lähtien. Useilla paikkakunnilla on päädytty ratkaisuun, jossa Kelan työntekijä menee kunnan sosiaalitoimeen tai kunnan työntekijä tulee Kelan palvelupisteeseen. Yhteistyön kehittäminen sosiaalityön kanssa, verkko- ja Skype-yhteydenottojen lisääminen, yhteiset hankkeet ja yhteistyötilat ovat myös vuoden 2018 painopisteitä.

Katso pääjohtajan katsaus videona.
(Juttu jatkuu videon jälkeen)

Strateginen työ eteni, kun Kelan hallitus tarkensi Kelan strategiaa 2017 kesäkuussa. Kelan visio päivitettiin muotoon ”Palvelujen edelläkävijänä luomme hyvinvointia ja oman elämän hallintakykyä”. Visio korostaa hyvinvoinnin rakentamista toimivilla sosiaaliturvan palveluilla. Haluamme, että palvelumme ovat vaikuttavia ja tukevat asiakkaan omaa itsenäistä selviytymistä. Entistä tärkeämpänä pidän sanaa edelläkävijä. Kelan on kehityttävä ja kehitettävä rohkeasti.

Tärkeä askel strategisessa muutostyössä ovat Kelan kolme kehittämisohjelmaa, jotka ovat Erinomainen asiakaskokemus, Tiedosta palvelua ja Vaikuttavuutta yhteiskuntaan ja työhömme. Kehittäminen alkoi neljän muutosteeman avulla. Teemat ovat lainsäädännön vaikuttavuus, lähestyvä maakunta- ja soteuudistus, paljon mahdollisuuksia avaava digitalisaatio sekä omaan toimintaamme keskittyvä työkulttuurin uudistaminen. Syksyyn 2017 mennessä jokaiselle teemalle nimitettiin muutosjohtaja, joka vauhdittaa muutosta ja tekee työtä rohkeasti yhdessä kelalaisten, ulkoisten kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa.

Kelan pitää kehittyä entistä tiiviimmässä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Sitä kuvaa hyvin 80-vuotisjuhlavuotemme tunnuslause Hyvinvointi syntyy yhdessä.

Kela haluaa auttaa maakunta- ja soteuudistusta onnistumaan. Klikkaa ja Twiittaa

Kela haluaa auttaa maakunta- ja soteuudistusta onnistumaan. Kelassa on tehty valmistelutyötä ministeriöiden valmisteluryhmistä aina konkreettiseen tietojärjestelmätyöhön asti. Tehtäväksemme annetun valinnanvapauden tietojärjestelmän rakentaminen on hyvässä vauhdissa, ja uusia avauksia esimerkiksi Kelan roolista soten yleisneuvonnassa on tehty. Maakunta- ja soteuudistus näkyy Kelassa myös suhteessa ICT-palveluihin. Kelassa käynnistettiin viime vuoden lopulla ICT-palveluiden järjestäminen palvelukeskukseksi, mikä mahdollistaa myös yhtiöittämisen. Valmistelun tulokset esitellään Kelan hallitukselle toukokuussa 2018.

Yhteistyö valtuutettujen, hallituksen, neuvottelukuntien ja tilintarkastajien kanssa on sujunut hyvässä yhteistyössä. Toimielimissä on kattava edustus yhteiskunnallista osaamista ja monipuolista ammattitaitoa, jota pääsemme hyödyntämään Kelan tulevaisuuden rakentamisessa.

Kelan työn tulee olla läpinäkyvää, avointa ja vastuullista. Olemme viime vuoden aikana uudistaneet Kelan eettiset ohjeet, hallituksen työskentelyohjeet sekä tehneet muutosesityksiä Kansaneläkelaitoksesta annettuun lakiin ja asetukseen. Kestävän kehityksen ohjelma on päivitetty vastuullisuussuunnitelmaksi. Kelan ensimmäinen vastuullisuusraportti on osa tätä toimintakertomusta.

Elli Aaltonen