Jaa artikkeli

Sosiaalihuollon asiakastiedot liitetään Kanta-palveluihin

Asiakas näkee Omakanta-palvelusta muun muassa tiedot kaikista resepteistään.
Kuva: Essi Kuula

Kanta-palvelut ovat sote-alan käytetyin digitaalinen arkisto- ja palvelukokonaisuus. Kelan tuottamiin Kanta-palveluihin kuuluva Omakanta-palvelu on vero.fi-sivuston ohella käytetyimpiä yhteiskunnan tarjoamia verkkopalveluja. Omakanta-palvelua käytetään myös sote-uudistuksen valinnanvapauden toteuttamisessa.

Omakanta-palvelua käytetään sote-uudistuksen valinnanvapauden toteuttamisessa. Klikkaa ja Twiittaa

Omakanta näyttää Kanta-palveluihin kuuluvien Potilastiedon arkiston ja Reseptikeskuksen tietoja. Asiakas näkee Omakanta-palvelusta muun muassa tiedot kaikista resepteistään, sekä vanhentuneista että voimassa olevista. Omakantaan on kirjattu myös laboratoriotutkimusten tulokset, julkisen terveydenhuollon potilaskäynnit sekä terveyskeskuksissa ja sairaaloissa tehdyt diagnoosit ja lausunnot.

Omakannassa asiakas voi antaa suostumuksen tietojen luovuttamiseen tai estää tietojen luovutuksen sekä ilmaista elinluovutus- ja hoitotahtonsa.

Sosiaalihuollon asiakastiedot ovat merkittävä työkalu sote-uudistuksen ja maakunnallisten palvelujen toteutuksessa. Klikkaa ja Twiittaa

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston rakentaminen jatkui vuonna 2017. Sosiaalihuollon asiakastiedot liitetään Kanta-palveluihin vuonna 2018. Sosiaalihuollon asiakastiedot ovat merkittävä työkalu sote-uudistuksen ja maakunnallisten palvelujen toteutuksessa. Kela rakensi arkiston järjestelmäympäristön ja huolehtii jatkossa sen rajapinnoista.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liitetään ensimmäiset asiakkaat alkuvuodesta 2018. Arkistoon päästään ensimmäisessä vaiheessa vasta tallentamaan tietoa, eikä niitä vielä toistaiseksi välitetä eteenpäin.

Arvokasta tietoa voidaan käyttää jatkossa muun muassa päätöksenteon tukena. Tieto on aiempaa vertailukelpoisempaa, sillä sosiaalihuollon asiakkuudet on nyt määritelty samalla tavalla ympäri maan. Sosiaalihuollon asiakastiedot liitetään myöhemmin myös Omakantaan.

Jatkossa myös virolaiset apteekit pääsevät hakemaan ja toimittamaan Kanta-palveluissa olevia reseptejä. Klikkaa ja Twiittaa

Sähköinen resepti on myös osa Kanta-palveluja. Sähköisten reseptien osuus on yli 90 % kaikista apteekeista haettavista resepteistä. Jatkossa myös virolaiset apteekit pääsevät hakemaan ja toimittamaan Kanta-palveluissa olevia reseptejä.

Kanta-palvelujen tietoturva herätti vuoden 2017 aikana keskustelua. Kanta-palvelujen tietoja pääsevät katsomaan vain sote-alan ammattilaiset, joilla on Väestörekisterikeskuksen myöntämä ammattikortti ja Valviran myöntämät oikeudet.

Asiakas näkee Omakannasta, mistä organisaatiosta tietoja on katsottu. Klikkaa ja Twiittaa

Kaikista katseluista jää lokitiedot järjestelmään. Asiakas näkee siis Omakannasta, mistä organisaatiosta tietoja on katsottu. Asiakas voi halutessaan pyytää lokitiedot reseptien osalta Kelasta ja terveystietojen osalta terveydenhuollon yksiköstä.

Kelan yhteistyökumppaneita ovat palvelujen kehittämisessä Fimea, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Valvira ja Väestörekisterikeskus. Sosiaalihuollon arkistoon liitetään sosiaalihuollon palveluntarjoajat julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta.

Omakanta-palveluun tulee lähivuosina myös Omatietovaranto-niminen osio, johon henkilöasiakkaat voivat siirtää omahoidon mittaustuloksia, kuten verenpaine- ja verensokeriarvoja. Omatietovarantoon voi jatkossa tuoda tietoja myös erilaisista hyvinvointirannekkeista ja muista terveydentilaa mittaavista apuvälineistä, jos ne on sertifioitu Kanta-järjestelmän kanssa yhteensopiviksi.