Jaa artikkeli

Vastuullisuus

Kestävän kehityksen ekologista näkökulmaa on syvennetty ympäristöohjelmalla.
Kuva: iStockphoto

Vastuullisuus näkyy vahvasti Kelan strategiassa. Kelan toiminnassa keskeistä on erityisesti sosiaalisesti kestävän kehityksen vahvistaminen. Kela edistää kestävää kehitystä huolehtimalla asiakkaidensa, henkilöstönsä ja ympäristön hyvinvoinnista sekä myös taloudellisesta kestävyydestä.

Kelassa on oma kestävän kehityksen ohjelma. Siinä on linjattu periaatteet ja koottu toimintatavat, joilla Kela edistää kestävää kehitystä organisaatiossaan ja tehtävissään. Ekologista näkökulmaa on lisäksi syvennetty erillisellä ympäristöohjelmalla.

Kela on mukana kansallisessa kestävän kehityksen yhteistyössä ja jäsen Suomen kestävän kehityksen toimikunnassa. Klikkaa ja Twiittaa

Kela on mukana kansallisessa kestävän kehityksen yhteistyössä ja jäsen Suomen kestävän kehityksen toimikunnassa. Toimikunnan tehtävänä on muun muassa edistää ja seurata Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen toteutumista osana YK:n asettamia maailmanlaajuisia tavoitteita.

Kela on ottanut osaa Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen ja julkaissut kaksi kestävän kehityksen sitoumusta. Ensimmäinen sitoumus kiteytyy Kelan palvelukanavien kehittämiseen ja sen myötä kahteen teemaan:

  1. Kela on asiakkaiden saavutettavissa helposti ja yhdenvertaisesti.
  2. Kela vähentää paperin kulutuksesta, paperijätteestä ja postituksesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä.

Sitoumus annettiin vuosille 2014–2017 ja sen lopputuloksista on raportoitu tarkemmin  vastuullisuusraportissa.

Toisen kestävän kehityksen sitoumuksensa Kela teki keväällä 2017 yhteistyössä Finanssiala ry:n, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kanssa. Sitoumus liittyy lääkärinlausuntojen ja todistusten digitalisointiin, jonka myötä pienennetään hiilijalanjälkeä, lisätään asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja parannetaan resurssien tehokasta käyttöä. Sitoumuksen toteutumisesta raportoidaan vuosittain.

Kelan hiilijalanjälki on laskenut joka vuosi, ja vuonna 2017 se oli 3,8 % edellistä vuotta pienempi. Klikkaa ja Twiittaa

Lisäksi Kela arvioi kestävän kehityksen edistymistä myös muilla mittareilla. Yksi mittari on hiilijalanjälki, joka lasketaan vuosittain. Kelan hiilijalanjälki on laskenut joka vuosi, ja vuonna 2017 se oli 3,8 % edellistä vuotta pienempi. Muita mittareita ovat muun muassa verkkoasioinnin kasvu ja henkilöstön arvioinnit vastuullisuuden eri osa-alueiden toteutumisesta.

Kela on myös vastuullisuusverkosto FiBSin jäsen ja on allekirjoittanut monimuotoisuussitoumuksen kesäkuussa 2017. Monimuotoisuussitoumuksella Kela lupaa kehittää monimuotoisuuden johtamista ja palvelukäytäntöjään.

Kela osallistuu vuosittain erilaisiin vastuullisuustapahtumiin. Yksi keskeinen kansainvälinen tapahtuma on Euroopan kestävän kehityksen viikko. Se on Euroopan kestävän kehityksen verkoston (European Sustainable Development Network ESDN) aloitteesta lanseerattu teemaviikko, jonka tavoitteena on aloittaa ja tehdä näkyväksi kestävän kehityksen erilaisia hankkeita ja projekteja ympäri Eurooppaa.

Kela osallistui eurooppalaiseen teemaviikkoon myös vuonna 2017. Teemaviikoilla on käsitelty muun muassa hiilijalanjäljen vähentämistä ja sosiaalisen kestävyyden edistämistä. Lisäksi Kela on ottanut omassa toiminnassaan osaa valtakunnalliseen energiansäästöviikkoon ja järjestänyt myös muita kestävää kehitystä tukevia tempauksia.

Kelan vuoden 2017 vastuullisuustyöstä on tehty erillinen vastuullisuusraportti. Siinä on kerrottu tarkemmin Kelassa tehdystä vastuullisuutta ja kestävää kehitystä edistävästä työstä.

Tutustu Kelan vastuullisuusraporttiin