Jaa artikkeli

2018 oli vaikuttamisen ja nuorten vuosi

Kelan asiantuntemusta tarvittiin vuoden 2018 aikana niin isoissa kehittämishankkeissa kuin erityistä tukea tarvitsevien asiakasryhmien palvelujen kehittämisessä.

Kela toteutti vuoden aikana asiantuntijatehtäväänsä sosiaaliturvan lainsäädännön kehittämisessä. Kela ilmaisi vuoden aikana tukensa hallituksen eriarvoisuustyöryhmän ehdotukselle uudesta perusturvalaista. Työryhmä ehdotti tiettyjen perusturvaetuuksien yhdistämistä yhdeksi etuudeksi, jossa olisi yksi tuloraja.

Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen ja tutkimusprofessori Olli Kangas olivat Juho Saaren vetämän työryhmän jäseniä. Kelan muutosjohtaja Tomi Ståhl oli yksi työryhmän käyttämistä asiantuntijoista.

Kela vahvisti vuoden aikana IT-palvelujaan perustamalla IT-palvelukeskuksen. Keskuksen johtoon nimitettiin Valtiokonttorin digijohtajan tehtävästä Nina Nissilä. Kelan valtuutetut esittivät Nissilää vuoden lopussa Kelan johtajistoon Mikael Forssin jäädessä eläkkeelle. Nissilä aloittaa Kelan kolmantena johtajana helmikuussa 2019.

Kela osallistui sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun muun muassa tuottamalla tiedonhallintapalvelun valtakunnallisten valinnanvapauspilottien käyttöön.

Kelan valtuutetut perustivat vuoden aikana asiantuntijaryhmän selvittämään Kelaa koskeva lainsäädännön ajantasaisuutta.

Tulorekisteriä ja perustulokokeilua

Yksi vuoden 2018 merkittävimmistä etuushankkeista oli kansallisen tulorekisterin käyttöönoton valmistelu. Kela on osallistunut alusta lähtien tulorekisterin tuottamiseen. Tulorekisterin käyttöönotto edistää palvelujen automatisointia ja helpottaa merkittävästi etuuksien hakemista.

Tulorekisterin käyttöönotto edistää palvelujen automatisointia ja helpottaa merkittävästi etuuksien hakemista. Klikkaa ja Twiittaa

Tulorekisterin ansiosta monia etuuksia voidaan vuoden 2019 alusta lähtien myöntää ajantasaisten tietojen pohjalta ja aiempaa nopeammin. Tulorekisteri tulee vuoden 2019 aikana etuuksissa käyttöön vaiheittain.

Tulorekisterin käyttöönotto vähentää myös tarvetta liitteiden lähettämiseen. Liitteistä valtaosa toimitettiin jo vuoden 2018 aikana verkossa.

Vuosi 2018 oli edellisvuonna käynnistyneen perustulokokeilun viimeinen vuosi. Kelan tutkimus valmistautui käynnistämään perustulokokeilun analyysin vuodenvaihteessa.

Nuorten asioita hoidetaan yhdessä

Yksi vuoden 2018 keskeisistä hankkeista oli NEET-nuorten mahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantaminen. NEET-nuorella tarkoitetaan nuorta, joka on vailla työtä tai opiskelu- tai harjoittelupaikkaa (NEET, Not in Employment, Education or Training).

Hanke perustuu monipuoliseen yhteistyöhön kumppanien kanssa ja jatkuu vuoden 2019 loppuun. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat muun muassa muun muassa kunnat, nuorten neuvontakeskus Ohjaamo ja etsivä nuorisotyö.

Nuorten mahdollisuuksia kartoitetaan muun muassa tutkimuksen avulla. Käytännön toimenpiteitä ovat kuntoutukseen pääsyn helpottaminen ja opinnoissa tarvittavien taitojen kehittäminen NUOTTI-valmennuksessa. Kuntoutukseen pääsy on mahdollista myös ilman diagnoosia.

Palveluja tarjotaan alle 30-vuotiaille nuorille, jotka täyttävät NEET-kriteerit ja joiden toimintakyky on heikentynyt.

Palveluja tarvitsevia nuoria etsittiin aktiivisesti yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Kela käynnisti oppilaitosten kanssa yhteistyön, jonka puitteissa oppilaitokset lähettävät Kelaan valvontailmoituksen, jos nuoren opinnot keskeytyvät.

Kelasta otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä opintonsa keskeyttäneeseen opiskelijaan. Klikkaa ja Twiittaa

Kelasta otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä opintonsa keskeyttäneeseen opiskelijaan. Tarkoituksena on varmistaa, että opiskelijan toimeentulosta ja etuuksista huolehditaan. Nuoren kanssa pohditaan toimeentulon vaihtoehtoja ja tulevaisuutta ja varmistetaan tarvittaessa kuntoutuspalvelujen saaminen myös ilman diagnoosia.

Toimintatapaa oli tarkoitus kokeilla noin 10 kuukauden ajan. Palaute ja tulokset olivat kuitenkin niin myönteisiä, että toimintatapa on jo vakiintunut käytännöksi.

Kela oli vuonna 2018 mukana nuorille tarkoitetussa kansallisessa Ohjaamo-toiminnassa. Ohjaamoissa eri toimijat tuovat yhdessä palvelut ja neuvonnan nuorten ulottuville. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja tarjota apua ja tukea yhdeltä luukulta.

Kela tarjosi kesätyöpaikan yli 300 nuorelle ja osallistui jälleen Vastuullinen kesäduuni -kampanjaan. Kumppanuustyö on yksi Kelan keskeisistä toimista syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja osa Kelan vastuullisuustyötä.

Menemme asiakkaan luo

Vuoden aikana huomioitiin myös muita asiakasryhmiä yhä henkilökohtaisemmalla palvelulla. Maahanmuuttaja-asiakkaille käynnistettiin ammatillinen Mahku-kuntoutus, johon on yhdistetty myös suomen kielen opetus. Kela avasi lisäksi arabiankielisen puhelinpalvelun.

Kela avasi vuoden aikana myös uusia Virtu-palvelupisteitä, joissa saa palvelua ja opastusta asiointipalvelun käyttöön saamen kielellä. Kela käynnisti saamenkielisen esitetuotannon ja saamen kielellä toimivan asiointipalvelun kehittämisen.

Kela avasi vuoden aikana myös uusia Virtu-palvelupisteitä, joissa saa palvelua ja opastusta asiointipalvelun käyttöön saamen kielellä. Klikkaa ja Twiittaa

Kela otti myös käyttöön EU:n Vammaiskortin, jonka avulla vammaiset henkilöt voivat todentaa vammaisuutensa ja saada tarvitsemansa palvelun ja erityisen tuen.

Vuonna 2018 toteutettuihin etuusmuutoksiin kuuluivat muun muassa äitiysavustuksen korotus sekä lasten eurooppalaisen sairaanhoitokortin tuominen haettavaksi verkossa.

Kela näkyi vuoden aikana muun muassa asiantuntijana yhteiskunnallisessa SuomiAreena-kesätapahtumassa. Kela toi asiakaspalvelun lähelle asiakkaita lisäksi muun muassa Asunnottomien yössä sekä Pirkanmaan Lähitorilla ja yli 450 pop up -pisteessä ympäri maan.

Kela osallistui Asunnottomien yön tapahtumiin Espoossa, Forssassa, Helsingissä, Riihimäellä ja Varkaudessa. Kelan etuuskäsittelijät ja palveluneuvojat auttoivat etuuksien hakemisessa ja kertoivat Kelan palveluista.

Äitiyspakkauksen kunniaksi julkaistiin alkuvuodesta aihetta käsittelevä postimerkki.

Kotimaisten kielten keskus Kotus huomioi Kelan viestinnän Vuoden selväsanainen ‑palkinnolla. Klikkaa ja Twiittaa

Kotimaisten kielten keskus Kotus huomioi Kelan viestinnän Vuoden selväsanainen -palkinnolla. Palkinto myönnettiin Kela-tärpeille, joissa kerrotaan selkeällä kielellä ja tiivistetysti Kelan etuuksista. Tärpit julkaistaan Elämässä.fi-verkkomediassa.

Kela osallistui elinkeinoelämän Tehdään työtä -hankkeeseen tarjoamalla korkeakoulutetuille nuorille harjoittelupaikkoja ja mahdollisuuden kehittää osaamista työuran alussa. Kela osallistui vuoden aikana edelleen myös Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -hankkeeseen edistämällä työntekijöiden työn ja perhe-elämän yhdistämistä hankkeen tavoitteiden mukaisesti ja tarvittavin työelämän joustoin.