Jaa artikkeli

Hallituksen toiminta

Hallituksen toiminta Kela

Vuosi 2018 oli Kelan hallituksen kolmivuotiskauden toinen toimintavuosi. Vuoden alussa hallitus teki seminaari- ja kokousmatkan Berliiniin, jossa se käsitteli Kelan strategiseen kehittämiseen liittyviä asioita. Hallitus piti vuoden aikana 12 kokousta. Hallitus teki tarkastusmatkan Kelan Jyväskylän toimipisteeseen.

Hallitus asetti vuosien 2019–2022 toiminta- ja taloussuunnitelman kehystavoitteet. Loppuvuodesta 2018 hallitus hyväksyi vuosien 2019–2022 toiminta- ja taloussuunnitelman ja strategian sekä teki pääjohtajan kanssa tulossopimuksen vuodelle 2019. Hallitus sai tiedoksi strategiset mittarit ja vaikuttavuusmittarit.

Vuonna 2018 tunnistettuja, keskeisiä riskejä olivat lainsäädännön käsittelyn pitkittymisen vaikuttaminen toimeenpanoon, kyber- ja tietoturvallisuusuhkat sekä etuuksien ja toimintakulujen rahoituksen epävarmuus.

Hallituksen asettama tarkastustoimikunta kokoontui neljä kertaa. Toimikunnassa käytiin läpi sisäisen tarkastuksen raportteja ja keskeisiä havaintoja Kelan toiminnasta. Tarkastustoimikunnan puheenjohtajana toimi hallituksen puheenjohtaja. Jäseninä olivat hallituksen varapuheenjohtaja, kaksi hallituksen jäsentä, pääjohtaja ja valvontatilintarkastusta hoitava tilintarkastaja.

Pääjohtaja esitti hallituksen kokouksissa ajankohtaiskatsaukset Kelan toiminnasta. Katsaukseen sisältyi toiminta- ja taloussuunnitelman 2018–2021 sekä sijoitussuunnitelman seuranta. Hallitus seurasi säännöllisesti Kelan etuuksien käsittelyaikoja ja palvelutilannetta. Erityisesti hallitus seurasi perustoimeentulotuen käsittelyn tilannetta, Kelan korvaamien taksimatkojen tilannetta ja kuntoutukseen liittyvien hankintojen tilannetta.

Erityisesti hallitus seurasi perustoimeentulotuen käsittelyn tilannetta, Kelan korvaamien taksimatkojen tilannetta ja kuntoutukseen liittyvien hankintojen tilannetta. Klikkaa ja Twiittaa

Hallitus laati vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valtuutetuille. Hallitus päätti IT-palvelukeskuksen käynnistämisestä ja tietopalvelujen yksikön käynnistämisestä aikaisintaan 1.4.2019 lukien. Lisäksi hallitus päätti perustaa johdon tukiyksikön ja viestintäyksikön 1.9.2018 lukien.

Hallitus hyväksyi sijoitussuunnitelman yleiset perusteet ja vuoden 2019 sijoitussuunnitelman. Vuoden aikana saatiin säännöllisesti raportit Kelan sijoitustoiminnasta.

Hallitus toteutti toimintaansa koskevan itsearvioinnin ja käynnisti työn johtamisjärjestelmän kehittämiseksi.