Jaa artikkeli

Hankinnoilta edellytetään laatua ja ennustettavuutta

Hankinnoilta edellytetään laatua

Kela käynnisti vuoden 2018 lopussa laajan selvityksen hankintojen haasteista. Kelassa on määrätietoisesti kehitetty hankintakilpailutuksia viime vuosina.

Kela lisäsi vuoden aikana vuoropuhelua asiakkaiden ja palveluntarjoajien kanssa hankinnoissa ja niiden valmistelussa. Vuoropuhelun tarve tuli esille monissa vuonna 2018 tehdyissä merkittävissä kilpailutuksissa.

Hankintoja kilpailutettiin vuoden aikana useissa suuria asiakasryhmiä koskevissa Kelan palveluissa. Yksi laajimmista hankinnoista oli taksipalvelujen kilpailutus.

Yksi laajimmista hankinnoista oli taksipalvelujen kilpailutus. Klikkaa ja Twiittaa

Taksipalvelu jouduttiin kilpailuttamaan, koska liikennepalvelulaki muuttui. Kilpailutuksella haluttiin varmistaa, että asiakkaille välttämätön palvelu olisi edelleen käytettävissä kautta maan.

Kilpailutuksessa pyrittiin myös varmistamaan kustannusten ennustettavuus. Sairausvakuutuslain mukaiset menot korvataan valtion menokehyksen mukaisesti.

Liikennepalvelulain, sairausvakuutuslain ja hankintalain sovittaminen Kela-kyytien hinnoitteluun ja hankintaan osoittautui haastavaksi yhtälöksi.

Kilpailutus jouduttiin tekemään nopealla aikataululla, kun kävi ilmi, ettei hallituksen asetusta taksiliikenteen kuluttajahinnoista enää vahvistettaisi ja että taksien asemapaikat ja päivystysvelvoitteet poistuisivat tulevasta liikennepalvelulaista.

Hankinnassa valittiin palveluntuottajaksi välityspalveluyhtiö 17 alueelle. Taksipalvelussa oli kilpailutuksen jälkeen käynnistysvaikeuksia. Uudellamaalla kilpailutus uusitaan, sillä alueellinen välityspalveluyhtiö totesi, ettei se pysty tuottamaan sovittua palvelua.

Vuoden loppuun mennessä taksipalvelu toimi Uuttamaata lukuun ottamatta normaalisti.

Kuntoutushankinnasta valmistui selvitys

Vuonna 2018 valmistui selvitys vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen aiemmasta hankinnasta. Se toteutettiin yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa.

Selvityksellä haluttiin hankkia tietoa muun muassa siitä, miten palveluntarjoajia voitaisiin kannustaa kilpailemaan sekä laadulla että hinnalla. Useissa vuoden 2018 aikana tehdyissä kilpailutuksissa laatukriteerit otettiin jo laajasti huomioon hankinnan perusvaatimuksissa.

Useissa vuoden 2018 aikana tehdyissä kilpailutuksissa laatukriteerit otettiin jo laajasti huomioon hankinnan perusvaatimuksissa. Klikkaa ja Twiittaa

Kilpailutuksia tehtiin lisäksi muun muassa tulkkauspalvelujen ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankinnassa.

Kilpailutuksissa tavoiteltiin ratkaisua, joka palvelisi asiakkaita parhaiten ja varmistaisi muun muassa sen, että palvelu voitaisiin tuottaa kustannustehokkaasti lähellä asiakasta.