Jaa artikkeli

Kanta-palveluiden käyttö lisääntyi

Kanta-palvelut

Vuosi 2018 oli Kanta-palveluille kasvun vuosi. Lähes kaikki lääkemääräykset kirjoitettiin sähköisinä, ja palvelun käyttäjämäärät jatkoivat kasvuaan. Häiriötilanteiden määrä väheni, ja asiakkaiden toivomia uusia palveluita otettiin käyttöön.

Kanta-palvelut ovat vakiintuneet osaksi terveydenhuoltoa. Omakanta on kansalaisen palvelu, johon kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. Omakannasta kansalainen näkee ammattilaisten kirjaamat hoitotiedot ja lääkemääräykset. Siellä voi jättää myös lääkemääräyksen uusimispyynnön.

Omakantaan kirjauduttiin vuonna 2018 lähes 17 milj. kertaa. Klikkaa ja Twiittaa

Omakantaan kirjauduttiin vuonna 2018 lähes 17 milj. kertaa. Omakantaa on käyttänyt palvelun olemassaoloaikana kaikkiaan 2 796 618 eri henkilöä.

Omakantaa on käyttänyt alle 18‑vuotiaista 1,9 %, 18–35-vuotiaista 50,7 %, 36–50-vuotiaista 48,9 %, 51–65-vuotiaista 51,1 % ja yli 65‑vuotiaista 36,7 %.

Vuonna 2018 Omakannasta tehtiin 2,2 milj. lääkemääräyksen uusimispyyntöä. Klikkaa ja Twiittaa

Vuonna 2018 Omakannasta tehtiin 2,2 milj. lääkemääräyksen uusimispyyntöä.

Lähes kaikki lääkemääräykset kirjoitettiin sähköisinä. Vuonna 2018 kirjoitettiin 28 milj. sähköistä lääkemääräystä. Lääkemääräyksien määrä väheni jonkin verran edellisen vuoden 32 milj. reseptistä, koska niiden voimassaoloaikaa pidennettiin 2 vuoteen. Vuonna 2018 tehtiin 64 milj. lääketoimitusta. Vuotta aiemmin niitä oli 61 milj.

Potilastiedon arkisto mahdollistaa keskitetyn sähköisen arkistoinnin

Potilastiedon arkisto on terveydenhuollon tietojärjestelmä, joka mahdollistaa sähköisten potilastietojen keskitetyn arkistoinnin ja tietojen pitkäaikaisen säilyttämisen. Arkisto välittää tietoja terveydenhuollon palveluntuottajien kesken.

Vuoden 2018 vuoden loppuun mennessä Potilastiedon arkistoon oli arkistoitu kaikkiaan 1,4 mrd. asiakirjaa. Niissä oli lähes 6 miljoonan eri henkilön tietoja. (Luku sisältää myös Potilastiedon arkiston käyttöönoton jälkeen kuolleiden henkilöiden tietoja.)

Yli 3 milj. henkilöä on antanut suostumuksen tietojensa luovuttamiseen terveydenhuollon ammattihenkilöille. Mukana on myös sellaisten Suomessa asuvien ulkomaalaisten tietoja, joilla on henkilötunnus.

Yli 3 milj. henkilöä on antanut suostumuksen tietojensa luovuttamiseen terveydenhuollon ammattihenkilöille. Klikkaa ja Twiittaa

Vuoden 2018 loppuun mennessä ainoastaan 93 700 henkilöä oli kieltänyt tietojensa luovuttamisen.  

Uudet Kanta-palvelut

Vuoden 2018 aikana Kantaan tuotiin mukaan ensimmäiset sosiaalihuollon asiakastiedot. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa pilotoitiin yhdessä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten, Vaasan kaupungin, Ensi- ja turvakotien liiton sekä Turun kaupungin kanssa. Kokemukset olivat myönteisiä.

Omatietovarantoon voi tallentaa omia hyvinvointitietojaan erilaisilla sovelluksilla. Hyvinvointisovellus voi olla esimerkiksi mobiilisovellus älypuhelimessa, tietokoneen verkkoselaimella käytettävä verkkopalvelu tai mittalaite, kuten esimerkiksi verensokeri- tai aktiivisuusmittari. Omatietovarannossa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tiedot säilyvät yhdessä paikassa kätevästi ja turvallisesti.

Nyt on mahdollista tallentaa sykemittarin, aktiivisuusrannekkeen tai vaa'an keräämiä tietoja Terveyskylän Omapolulle ja saada ne näkymään myös Kelan Omakanta-palvelussa. Klikkaa ja Twiittaa

Nyt on mahdollista tallentaa sykemittarin, aktiivisuusrannekkeen tai vaa’an keräämiä tietoja Terveyskylän Omapolulle ja saada ne näkymään myös Kelan Omakanta-palvelussa.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote otti lokakuussa ensimmäisenä käyttöön Kanta-palvelujen Kuva-aineistojen arkiston. Valtakunnalliseen palveluun voivat nyt liittyä myös muut terveydenhuollon organisaatiot.

Vuonna 2018 otettiin käyttöön myös vanhojen potilastietojen arkistointi. Terveydenhuollon yksikkö voi siirtää Vanhojen potilastietojen arkistoon sellaisia potilastietoja, jotka on tallennettu sähköisiin tietojärjestelmiin ennen Potilastiedon arkiston käyttöönottoa. Tällöin myös terveydenhuollon arkistointivelvoite päättyy, vaikka tietojen rekisterinpitäjyys säilyy yhä terveydenhuollon yksiköllä.

Päättyneenä vuonna Kanta-palvelut täydentyivät myös Kyselypalvelulla. Se välittää sähköisesti ajokykyä koskevan lääkärinlausunnon liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin, jos asiakas on antanut siihen luvan. Kela toteuttaa palvelun teknisesti ja ylläpitää palvelua.

Palvelun kokonaissaatavuus parani, ja käyttövarmuus oli hyvällä tasolla. Kanta-palvelujen häiriötilanteet vähenivät aiempiin vuosiin verrattuna. Potilastiedon arkiston saatavuus oli koko vuonna 99,87 %. Resepti-palvelun vastaava luku on 99,98 % ja Omakanta-palvelun 99,78 %.

Kaikki Kanta-palvelut ovat lain vaatimusten mukaisesti sertifioituja, luokkaan A kuuluvia palveluja. Sertifioinnit varmistavat asiakas- ja potilastietojen asianmukaisen käsittelyn sekä tietosuojan ja tietoturvallisuuden toteutumisen. 

Kanta-palvelujen ilme uudistui

Kanta-palvelut sai uuden logon ja visuaalisen ilmeen kesällä 2018. Uudella ilmeellä ja rakenteella on julkaistu myös kanta.fi-verkkosivusto. Kanta yhdistää kansalaiset ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset saman tiedon äärelle.