Jaa artikkeli

Tietoja henkilöstöstä

Kelan palveluksessa oli vuoden 2018 lopussa enemmän henkilöstöä kuin koskaan aikaisemmin, yhteensä 7 732 henkilöä. Vuoden lopussa Kelassa oli töissä 506 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Perustoimeentulotuen tehtäviin palkattiin lisää henkilöstöä vuoden 2018 aikana. Tämän lisäksi asiakaspalvelua vahvistettiin sekä pääkaupunkiseudulla että puhelinpalvelussa. Resursseja kohdennettiin myös Kanta-palveluihin ja järjestelmäkehittämiseen. Määräaikaisen henkilöstön osuus pysyi aiempaa suurempana jo toista vuotta peräkkäin.

Ylitöiden osuus pieneni hieman edellisen vuoden 1,5 %:sta 1,3 %:iin. Ylitöitä tehtiin erityisesti ratkaisutyössä ja tietojärjestelmien kehittämistehtävissä.

Kaksi kolmasosaa henkilöstöstä työskenteli lähellä asiakkaita: etuuksien ratkaisutyössä ja asiakaspalvelussa.

Kaksi kolmasosaa henkilöstöstä työskenteli lähellä asiakkaita: etuuksien ratkaisutyössä ja asiakaspalvelussa. Klikkaa ja Twiittaa

Keski-ikä aleni

Uusien työntekijöiden myötä henkilöstön keski-ikä ja keskimääräinen palveluaika Kelassa pienenivät jonkin verran, mutta miesten ja naisten osuudet pysyivät ennallaan (miehiä 17 %).

Kiireisestä vuodesta huolimatta henkilöstön työhyvinvointi oli hyvällä tasolla. Henkilöstökyselyn mukaan kiirettä koki 59 % vastaajista ja stressiä tuntevien osuus kasvoi edellisestä vuodesta (11 %:sta 14 %:iin). Työtyytyväisyys pysyi edellisen vuoden tasolla (82 %). Henkilöstö piti työtä mielenkiintoisena ja haastavana; näin koki 81 % vastanneista. Työn sovittamisen yhteen yksityiselämän kanssa koki mahdolliseksi 87 %. Työyhteisön toimivuus pysyi samalla tasolla (summaindeksi 8,2).

Yleisesti ottaen Kelaa pidetään hyvänä työpaikkana. Henkilöstökyselyn mukaan toimihenkilöt kokevat Kelan arvojen näkyvän työssään kohtuullisen hyvin. Heikoimman kouluarvosanan saa uudistuminen.

Henkilöstökyselyn mukaan toimihenkilöt kokevat Kelan arvojen näkyvän työssään kohtuullisen hyvin. Klikkaa ja Twiittaa

Suurin osa kelalaisista ei halua vaihtaa työpaikkaa lähitulevaisuudessa ja on valmiita suosittelemaan Kelaa työpaikkana myös ystävilleen. Lähes jokainen toimihenkilöistä kokee, että työllä on vaikutusta asiakkaan palvelukokemukseen.

Kouluarvosana Kelalle työnantajana on 8+.

Kelassa tehdään myös erillinen henkilöstötilinpäätös.