Jaa artikkeli

Vastuullisuus

Vastuullisuus näkyy vahvasti Kelan strategiassa. Vastuullinen toiminta edistää kestävää kehitystä, ja Kelassa keskeistä on erityisesti sosiaalisesti kestävä kehitys. Kela edistää kestävää kehitystä huolehtimalla asiakkaidensa, henkilöstönsä ja ympäristön hyvinvoinnista sekä toimintansa taloudellisesta kestävyydestä.

Kelan vastuullisuustyöstä on kerrottu tarkemmin toimintakertomuksen liitteenä olevassa vastuullisuusraportissa.

Kela julkaisi päivitetyn vastuullisuussuunnitelman keväällä 2018. Siitä löytyvät vastuullisuustavoitteet ja toimintatavat, joilla Kela edistää kestävää kehitystä organisaatiossaan ja tehtävissään. Suunnitelmaa on täydennetty erillisellä toimintasuunnitelmalla, joka ohjaa toimintaa ja jota päivitetään vuosittain.

Vuonna 2018 Kela oli aktiivisesti mukana kansallisessa kestävän kehityksen yhteistyössä. Kela on myös jäsen Suomen kestävän kehityksen toimikunnassa. Toimikunnan tehtävänä on muun muassa edistää ja seurata, miten Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus toteutuu osana YK:n asettamia maailmanlaajuisia tavoitteita.

Kela arvioi kestävän kehityksen edistymistä erilaisilla mittareilla. Yksi mittareista on hiilijalanjälki, joka lasketaan vuosittain. Klikkaa ja Twiittaa

Kela arvioi kestävän kehityksen edistymistä erilaisilla mittareilla. Yksi mittareista on hiilijalanjälki, joka lasketaan vuosittain. Muita mittareita ovat muun muassa verkkoasioinnin kasvu ja henkilöstön arvioinnit vastuullisuuden eri osa-alueiden toteutumisesta.

Kela osallistuu vuosittain vastuullisuustapahtumiin. Yksi keskeinen kansainvälinen tapahtuma on Euroopan kestävän kehityksen viikko. Kela osallistui eurooppalaiseen teemaviikkoon myös vuonna 2018. Teemaviikolla käsiteltiin muun muassa eriarvoisuuden vähentämistä, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Vuonna 2018 Kela on lisäksi ottanut osaa valtakunnalliseen Energiansäästöviikkoon ja järjestänyt muita kestävää kehitystä tukevia tempauksia.

Tutustu Kelan vastuullisuusraporttiin.