Jaa artikkeli

Hallituksen toiminta

Kelan hallitus kokousti viimeisen toimintavuotensa 2016 aikana 8 kertaa.

Vuosi 2016 oli Kelan hallituksen kolmivuotiskauden viimeinen toimintavuosi. Vuoden alussa pidetyssä strategiaseminaarissa hallitus käsitteli Kelan strategian kehittämiseen liittyviä asioita. Hallitus piti vuoden aikana 8 kokousta. Hallitus teki tarkastusmatkan Kokkolaan, Kalajoelle ja Kannukseen.

Hallitus asetti vuosien 2017–2020 toiminta- ja taloussuunnitelman kehystavoitteet ja hyväksyi loppuvuodesta vuosien 2017–2020 toiminta- ja taloussuunnitelman, strategian, kehittämisohjelmakokonaisuuden, strategiset mittarit, strategiset riskit sekä teki pääjohtajan kanssa tulossopimuksen vuodelle 2017. Arkki-kokonaishanke päätettiin nivoa osaksi kehittämisohjelmien toimeenpanoa.

Vuoden 2016 korkean huomion riskejä olivat lainsäädännön toimeenpanon varmistaminen, etuuksien ja toimintakulujen rahoitusriski sekä kyberturvallisuus. Mikään riskeistä ei toteutunut.

Hallitus hyväksyi riskienhallintasuunnitelman vuosille 2017–2020. Se sisältää muun muassa Kelan riskienhallinnan periaatteet ja vastuut, tunnistetut riskit sekä riskien kuvaukset ja hallintotoimenpiteet. Korkean huomion riskejä ovat lainsäädännön toimeenpanon varmistaminen, tietojärjestelmien ja -varastojen kehittämistoiminnan keskeneräisyys sekä kyber- ja tietoturvallisuusuhkat sekä se, etteivät kansalaiset saa heille kuuluvia etuuksia.

Hallituksen asettama tarkastustoimikunta kokoontui 4 kertaa. Toimikunnassa käytiin läpi sisäisen tarkastuksen päällikön esittelystä sisäisen tarkastuksen raportteja ja keskeisiä havaintoja Kelan toiminnasta. Tarkastustoimikunnan puheenjohtajana toimi hallituksen puheenjohtaja ja jäseninä hallituksen varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen, pääjohtaja ja KHT-tilintarkastaja.

Hallitus seurasi säännöllisesti Kelan etuuksien käsittelytilannetta. Jaa Twitterissä

Pääjohtaja esitti hallituksen kokouksissa Kelan toiminnasta perusteellisen ajankohtaiskatsauksen. Katsaukseen sisältyi toiminta- ja taloussuunnitelman 2016–2019 sekä sijoitussuunnitelman seuranta. Lisäksi hallitus seurasi säännöllisesti Kelan etuuksien käsittelytilannetta. Keskimääräiset läpimenoajat toteutuivat hyvin. Hallitus seurasi aktiivisesti toimeentulotuen siirron tilannetta kunnilta Kelaan. Hallitus sai myös raportit tietoturvatyöstä ja tietoturvan hallinnasta.

Hallitus laati vuoden 2015 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valtuutetuille. Sosiaali- ja terveysministeriölle hallitus lähetti Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista annetun lain mukaisen varainkäyttösuunnitelman vuosille 2017–2019.

Hallitus hyväksyi sijoitussuunnitelman yleiset perusteet ja vuoden 2017 sijoitussuunnitelman. Vuoden aikana saatiin säännöllisesti raportit Kelan sijoitustoiminnasta.

Hallitus asetti sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan toimikaudelle 1.3.2016–28.2.2019 sekä toimeentulotukiasiain neuvottelukunnan toimikaudelle 1.10.2016–31.12.2018.

Sisäisen tarkastuksen päällikön tehtävään nimitettiin varatuomari Eeva Uusi-Autti.