Jaa artikkeli

Kanta-palvelut laajenevat

Elämässä.fi neuvoo Omakanta-palvelun turvallisessa käytössä.
Kuva: Antti Pulkkinen

Kelan Kanta-palvelujen tuottama terveystietojen Omakanta-palvelu on saavuttanut kansalaisten keskuudessa valtavan suosion. Se on vero.fi-sivuston ohella käytetyimpiä yhteiskunnan tarjoamia verkkopalveluja.

Sähköinen resepti on Kanta-palvelujen eniten käytetty ja kansalaisille useimmin näkyvä osa. Sen suosiosta kertoo paljon se, että sähköisten reseptien osuus on yli 90 % kaikista apteekeista haettavista resepteistä. Sähköinen resepti on huomattavasti turvallisempi kuin vanhat paperireseptit, joita oli helppo kopioida ja väärentää.

Kansalainen näkee Omakanta-palvelusta kätevästi muun muassa tiedot kaikista resepteistään, sekä vanhentuneista että voimassa olevista. Reseptitiedoista käy selville, kuinka paljon lääkkeitä on saamatta ja milloin resepti vanhenee. Vuoden 2017 alusta kaikki reseptit on tehty sähköisinä. Potilas saa halutessaan lääkäriltä tulosteen reseptistä.

Omakannan kautta voi pyytää lääkäriä uusimaan reseptin. Näin säästyy sekä potilaan että lääkärin aikaa niissä tapauksissa, kun reseptin uusinta ei vaadi fyysistä tapaamista.

Tästä on huomattava apu muun muassa kroonisia sairauksia kuten diabetesta tai korkeaa kolesterolia sairastaville, joiden lääkityksen lääkäri määrää säännöllisten laboratoriokokeiden perusteella. Lääkäri on velvoitettu uusimaan reseptin kahdeksan päivän kuluessa siitä, kun potilas on lähettänyt pyynnön Omakannan kautta. Potilas saa halutessaan uusinnasta tekstiviestimuistutuksen.

Omakannasta näkee myös, miten omia tietoja on käytetty. Jaa Twitterissä

Omakannasta jokainen käyttäjä näkee omien laboratoriotutkimustensa tulokset, julkisen terveydenhuollon potilaskäynnit sekä terveyskeskuksissa ja sairaaloissa annetut diagnoosit ja lausunnot.

Omakannasta näkee myös, miten omia tietoja on käytetty. Omakannan kautta kansalainen voi myös antaa lupia tai estää tietojen luovutuksen tai ilmaista elinluovutus- ja hoitotahtonsa.

Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Valvira ja Väestörekisterikeskus kehittävät Kanta-palveluja Kelan kanssa. Niistä kukin takaa omalta osaltaan, että palvelut ovat lainsäädännön mukaisia. Tarkoituksena on, että Omakanta auttaa parhaalla mahdollisella tavalla sekä kansalaisia että sitä käyttäviä sidosryhmiä, kuten apteekkeja ja terveydenhuollon ammattilaisia.

Sotetiedot samaan kokonaisuuteen

Terveystietojen Kanta-palveluissa valmistaudutaan nyt siihen, että mukaan tulevat vuodesta 2018 alkaen myös sosiaalihuollon palvelut.

Kanta-palveluihin tulevat mukaan sosiaalihuollon palveluntarjoajat julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. Vanhemmat näkevät järjestelmästä omien tietojensa lisäksi myös lastensa sosiaalihuollon tiedot samalla tavalla kuin ovat nähneet tähän saakka terveystiedot.

Terveystietojen osalta Kanta-palveluihin tulee lähivuosina Omatietovaranto-niminen osuus. Jaa Twitterissä

Terveystietojen osalta Kanta-palveluihin tulee lähivuosina Omatietovaranto-niminen osuus, johon kansalaiset voivat siirtää omahoidon mittaustuloksia, kuten verenpaine- ja sokerimittaustietoja. Omakanta-palveluun voi jatkossa tuoda tietoja myös erilaisista hyvinvointirannekkeista ja muista terveydentilaa mittaavista apuvälineistä, jos ne on sertifioitu Kanta-järjestelmän kanssa yhteensopiviksi.

Kanta-palvelut

  • Lainsäädäntöön perustuva ainutlaatuisten sähköisten terveyspalvelujen verkkosivusto.
  • Lanseerattu kansalaisten, terveydenhuollon ja apteekkien käyttöön vaiheittain vuodesta 2010 alkaen.
  • Omakanta sisältää sähköiset reseptit sekä sähköisen terveystietoarkiston.
  • Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella.
  • Kansalaiset kirjautuivat palveluun 9,3 milj. kertaa vuonna 2016, minkä lisäksi työnantaja- ja kumppanipalveluissa käyntejä oli 1,2 milj.
  • Kanta.fi on Taloustutkimuksen selvityksen mukaan peräti toiseksi arvostetuin suomalainen nettibrändi.
  • Kanta.fitä käyttää 35 % viikoittaisista suomalaisista netin käyttäjistä.
  • Palvelun tuntevista kävijöistä 80 % antaa palvelulle vähintään hyvän arvosanan.