Jaa artikkeli

Kela on perheystävällinen työpaikka

Kela osallistuu Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -hankkeeseen. Tavoitteena on työn ja perhe-elämän tai muun elämän entistä parempi yhteensovittaminen.
Kuva: iStock

Vuoden 2016 alusta Kelan organisaatio jaettiin kuuteen tulosyksikköön. Muutos kevensi hallintoa ja selkeytti Kelan toimintaa. Uudistumisen kautta Kelaan rakentui toiminnallinen kokonaisuus, joka tuottaa enemmän lisäarvoa asiakkaille, sidosryhmille ja omistajille. Organisaatiouudistuksen toivotaan madaltavan yksiköiden rajoja, helpottavan prosesseja ja lisäävän yhteistyötä kaikkialla Kelassa. Organisaatiomuutos vähensi esimiestehtävien määrää noin sadalla. Organisaatiouudistuksella oli vaikutuksia myös henkilöstön tehtäviin ja toimenkuviin, mikä osaltaan on vaikuttanut työyhteisöjen toimivuuteen ja työhyvinvoinnin tunnuslukuihin 2016.

Laajasta organisaatiomuutoksesta huolimatta henkilöstö oli tyytyväinen lähiesimiestyöhön. Toimihenkilöt myös pitivät työyhteisöä toimivana ja tavoitteita selkeinä.

Vuoden 2016 lopussa Kelassa oli töissä 6 686 toimihenkilöä, joka oli 718 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstömäärää kasvattivat pääasiassa perustoimeentulotuen siirtyminen Kelan hoidettavaksi sekä ICT-työn lisääntyminen verkkopalvelujen kasvamisen myötä. Henkilöstöstä 79 % työskenteli etuustyössä ja asiakaspalvelussa. Naisia henkilöstöstä oli 82,5 %.

Vuoden aikana työstettiin myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa. Kela edistää työelämän tasa-arvoisuutta, mikä näkyy myös muun muassa melko tasaisesti miesten ja naisten kesken jakautuvissa mediaanipalkoissa.

Perheystävällinen työpaikka -hankkeessa pilotoidaan entistä enemmän kotietätyötä. Jaa Twitterissä

Kela osallistuu Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -hankkeeseen. Tavoitteena on työn ja perhe-elämän tai muun elämän entistä parempi yhteensovittaminen. Kotietätyön tekemistä pilotoidaan ratkaisutyössä Itäisessä ja Keskisessä vakuutuspiirissä. Läntisessä ja Pääkaupunkiseudun asiakaspalveluyksikössä tavoitteena on edistää joustavia työaikamuotoja. Tavoitteena on myös lisätä työaikapankin käyttöä.

Kelassa etätyötä ja työaikajoustoja on hyödynnetty enemmän suunnittelun asiantuntijoiden työssä. Perheystävällinen työpaikka -hankkeessa edistetään työaikajoustoja ja etätyötä etuuskäsittely- ja asiakaspalvelutyössä.