Jaa artikkeli

Kela palvelee yhä henkilökohtaisemmin

Espoossa Kela-asiat voi hoitaa myös kauppakeskus Ison Omenan yhteispalvelupisteessä.
Kuva: Kela

Kelan asiakasyhteistyö monipuolistui vuoden 2016 aikana. Asiakaspalvelun kehittäminen oli yksi viime vuoden keskeisistä tavoitteista. Kelan palvelu tarkoittaa asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Kelassa pyritään nyt siihen, että asiakkaan asioita voidaan tarvittaessa hoitaa jopa ennakoivasti.

Kelan etuustoiminta keskitettiin yhdeksi valtakunnalliseksi kokonaisuudeksi. Samalla kuitenkin säilytettiin toimistoverkosto, jotta henkilökohtaista asiointia tarvitsevat saisivat riittävästi aikaa ja huomiota.

Verkkoasiointia kehittämällä on pystytty lisäämään henkilökohtaista palvelua niille, jotka sitä tarvitsevat.

Kelan työntekijöitä on koulutettu ymmärtämään asiakkaan elämäntilanne kokonaisvaltaisesti. Jaa Twitterissä

Kelan työntekijöitä on koulutettu ymmärtämään asiakkaan elämäntilanne kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että asiakkaan tuen tarve ja oikeus etuuksiin selvitetään. Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, ettei yksikään asiakas jää etuuksissa väliinputoajaksi. Parhaimmillaan palvelu voi olla ennakoivaa: asiakkaaseen voidaan ottaa yhteyttä Kelasta päin.

Palvelupisteiden lisäksi kehitetään myös etäpalveluja, kuten chatia ja videoneuvotteluja. Ne helpottavat, jos asiakas ei pääse Kelan toimistoon tai yhteispalvelupisteeseen tai jos asiakkaan kieltä hallitsevaa palveluneuvojaa tai tulkkia ei ole saatavilla. Asiakkaan kanssa voidaan keskustella kuvayhteyden välityksellä ja palvella esimerkiksi kurdiksi tai saameksi.

 

 

 

 

Lue Sosiaalivakuutus-lehdestä kauppakeskus Ison Omenan yhteispalvelupisteestä, jossa toimii myös Kelan palvelupiste.