Jaa artikkeli

Kela vuonna 2016

Anne Louhi kertoo Elämässä.fi:n artikkelissa uusperheen perustamisesta ja sen vaikutuksista Kelan etuuksiin.
Kuva: Kati Länsikylä

Etuusmenot nousivat, toimintakulut pysyivät samoina

 

 

Merkittäviä muutoksia 2016

Yleisen asumistuen kustannukset jatkoivat kasvuaan vuonna 2016. Yleistä asumistukea maksetaan yhä useammin myös työssä käyville. Työmarkkinatuen menot kasvoivat edelleen, mutta työttömyysturvan menot kääntyivät laskuun.