Jaa artikkeli

Kelan maksamat etuudet

Pentti Aakko kertoo Elämässä.fin artikkelissa, kuinka saa pienen eläkkeen riittämään.
Kuva: Seppo Mäkinen

Kelan etuuskulut olivat yhteensä 14,3 mrd. euroa. Ne kasvoivat edellisvuodesta 0,2 %.


Kela maksoi vuonna 2016 11 % enemmän asumistukia kuin vuonna 2015. Yleisen asumistuen menot kasvoivat eniten: yhteensä 18 %. Myös eläkkeensaajan asumistuen menot suurenivat.

Eläke- ja vammaisetuudet

 

 

Sairausvakuutusetuudet

 

 

Kuntoutusetuudet

Työttömyysturvaetuudet

 

Työttömyyskassat ja Kela maksoivat vuonna 2016 työttömyysetuuksia yhteensä 4 974 milj. euroa. Se on 2 % vähemmän kuin vuonna 2015. Työttömyyskassojen maksaman ansioturvan osuus oli 2 805 milj. euroa ja Kelan maksaman perusturvan osuus 2 169 milj. euroa.

Kelan maksaman työttömyysturvan menot olivat viime vuonna toista vuotta peräkkäin ennätyksellisen suuret. Työttömyyskassojen maksaman ansioturvan menot sen sijaan pienenivät. Ansioturvakustannusten pienenemisen taustalla on sekä korvattujen päivien väheneminen että keskimääräisen maksetun päiväkorvauksen pieneneminen.

Opintoetuudet

Opintotuen asumislisän menot pysyivät vuonna 2016 lähes yhtä suurina kuin vuotta aiemmin. Opintotuen asumislisää sai 149 000 opiskelijaa. Opintotuen asumislisän saajien asumismenot olivat sen sijaan pienemmät kuin muissa asumistukimuodoissa.

Asumistuet

Kelan maksamien asumistukien piirissä oli vuoden lopussa lähes 860 000 henkilöä. Ruokakuntia, jotka saivat yleistä asumistukea, oli vuoden 2016 lopussa 267 400. Määrä oli toista vuotta peräkkäin ennätyksellisen suuri.

Eläkkeensaajan asumistukea saavien määrä ylitti enimmäistä kertaa 200 000 henkilön rajan. Pääkaupunkiseudulla asumismenot vaihtelevat muuta Suomea enemmän.

Lapsiperheiden etuudet ja muut etuudet

 

Takaisinperintä

Takaisin perittävien etuuksien yhteismäärä (mukaan lukien opintotuen tulovalvonnan perusteella käynnistyneet perinnät) oli vuoden päättyessä 123,3 milj. euroa (lisäystä 0,2 %). Opintolainojen takausvastuusaatavia oli perinnässä vuoden lopussa 131,7 milj. euroa (vähennystä 8,1 %).

Lisätietoja: Kelan hoitama sosiaaliturva vuonna 2016 -tilastokatsaus