Jaa artikkeli

Perustoimeentulotuen myöntäminen yhtenäistyy

Toimeentulotuen tiimipäällikkö Chris-Marie Hyden-Sorsa kertoo perustoimeentulotukihakemusten käsittelystä Elämässä.fissä.
Kuva: Juha Metso

Perustoimeentulotukea myönnetään nyt samoin periaattein kaikkien kuntien asukkaille.

Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan oli vuoden 2016 suurponnistus. Siirtoon liittyvä lakimuutos hyväksyttiin kesällä 2015, ja siirron valmistelu käynnistyi välittömästi.

Yhteistyö kuntien kanssa oli tärkeä osa valmistelua. Kuntaliitto oli Kelan yhteistyökumppani, mutta käytännön yhteistyötä tekivät pääasiassa yksittäiset kunnat ja niiden sosiaalitoimen edustajat.

Kela ja kunnat valmistautuivat toimeentulotuen siirtoon Vantaalla toteutetussa pilottihankkeessa. Kelan palveluneuvojat muun muassa ottivat yhteistyöpilotissa vastaan kuntalaisten toimeentulotukihakemuksia ja tarvittaessa kiirehtivät ensisijaisten, Kelassa olevien etuuksien käsittelyä. Samassa yhteydessä kerättiin kokemuksia siirron valmistelemiseksi.

Tarkoituksena oli siirtää kuntien osaamista mahdollisimman kattavasti ja tehokkaasti Kelaan. Samalla Kelassa luotiin uusia toimintatapoja ja yhtenäistettiin myöntämisperusteita lainsäädännön mukaisesti.

Perustoimeentulotuen hakeminen Kelasta alkoi loppuvuodesta 2016.

Verkkohakemuksen lähettämistä helpottaa se, että liitteitä tarvitsee toimittaa aiempaa vähemmän. Jaa Twitterissä

Toimeentulotuen siirrossa hyödynnettiin sekä Kelan osaamista verkkopalveluista ja tietojärjestelmistä että Kelan laajoja tietokantoja. Hakemista helpottaa se, että suuri osa tiedoista, kuten tiedot perhe-etuuksista, maksetusta työttömyysturvasta ja opintotuesta, on jo valmiina Kelassa. Verotiedot saadaan suoraan valtakunnallisista tietojärjestelmistä. Toimeentulotukea voi hakea valtakunnallisesti myös verkossa. Verkkohakemuksen lähettämistä helpottaa se, että liitteitä tarvitsee toimittaa aiempaa vähemmän.

Kelaan palkattiin perustoimeentulotukeen valmistautumisen yhteydessä noin 750 henkilöä. Palkatuista oli Kelan sisältä siirtyviä 200 ja kunnista rekrytoituja 244. Toimeentulotuen tehtäviin Kelan sisällä siirtyneiden tilalle palkattiin lisäksi kymmeniä määräaikaisia eri puolille organisaatiota.

Toimeentulotuen hakijoiden määrä nousi pian vuodenvaihteen jälkeen lähelle alun perin arvioitua 150 000 hakijaa. Hakemuksista noin 60 % tuli jo alkuvuodesta verkon kautta.