Jaa artikkeli

Tilastointi, laskelmat ja tutkimus

Kelan yhteiskuntasuhteiden johtaja, professori Olli Kangas johti työryhmää, joka valmisteli eduskunnalle esiselvityksen perustulokokeilusta.
Kuva: Miika Kainu

Kelan verkkosivuilla olevalla tilastotietokanta Kelastolla oli keskimäärin 1 600 käyttäjää kuukaudessa. Raportteja ladattiin noin 4 500 kuukaudessa. Verkkosivuilla julkaistiin 8 etuuskohtaista Kelan vuositilastoa ja työttömyysturvan yhteisjulkaisu yhdessä Finanssivalvonnan kanssa. Kelan kokoomajulkaisut (Kelan tilastollinen vuosikirja ja taskutilasto) ja yhteisjulkaisut Eläketurvakeskuksen ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kanssa toteutettiin edelleen myös painotuotteina. Teemakohtaisia tilastokatsauksia julkaistiin 12.

Sosiaaliturvan kehittämistä ja toimeenpanoa varten tuotettiin laskelmia, ennusteita ja selvityksiä. Taloustilanteen kehittymistä seurattiin aktiivisesti. Ministeriöille laadittiin Kelan hoitamaa sosiaaliturvaa koskevat budjetti- ja kehyslaskelmat. Hallitusohjelman toteutukseen ja muihin uudistuksiin liittyviä kustannusarvioita tuotettiin lähes kaikista Kelan hoitamista etuuksista. Lisäksi laadittiin hallituksen esityksiä varten laskelmia muutosten taloudellisista vaikutuksista. Kelan tulossopimusprosessia tuettiin tekemällä seuraavan suunnittelukauden suorite-ennusteet.

Kelan tutkimustyön keskeisiä teemoja vuonna 2016 olivat perustulokokeilun valmistelu, perhe-etuudet, sairausvakuutus osana sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää, sairausvakuutuskorvausten kohdentuminen sekä Kelan järjestämän kuntoutuksen kohdentuminen ja vaikutukset. Tutkimusryhmä oli mukana monissa lainsäädännön kehittämishankkeissa. Tutkijat osallistuivat muun muassa ministeriöiden asettamiin työryhmiin ja tuottivat näille taustamateriaaleja. Lisäksi toimimme asiantuntijoina sote-uudistuksen valmistelussa ja olimme mukana kahdessa suuressa strategisen tutkimuksen hankkeessa, joissa tutkitaan tulonjakoa, köyhyyttä, työmarkkinoiden muutoksia ja sosiaaliturvan kysymyksiä.

Kelan johtama, tutkijoista koostuva ryhmä selvitti, miten perustulokokeilu voidaan toteuttaa. Jaa Twitterissä

Pääministeri Juha Sipilän hallitus toteuttaa Suomessa perustulokokeilun vuosina 2017–2018. Kelan johtama, eri tutkimuslaitoksien tutkijoista koostuva ryhmä selvitti, miten kokeilu voidaan toteuttaa. Tutkimusryhmä kokosi tietoa erilaisista perustulomalleista ja perustulokokeiluista sekä arvioi eri perustulomallien vaikutuksia.

Vuonna 2016 Kelan julkaisusarjoissa julkaistiin 7 tutkimusta sekä verkossa että painettuna kirjana ja 27 tutkimusta tai selvitystä yksinomaan verkkoversiona. Kelan julkaisusarjojen tutkimukset ovat ladattavissa verkosta ilmaiseksi. Omien julkaisusarjojen lisäksi tutkimustuloksia julkaistiin laajasti kotimaisissa ja ulkomaisissa julkaisuissa.