Jaa artikkeli

Toimielimet 2016

Eduskunnan nimeämät valtuutetut vastaavat Kelan valvonnasta.
Kuva: Kela

Valtuutetut

 • Sarkomaa Sari, kansanedustaja, puheenjohtaja
  Varajäsen: Lehti Eero, kansanedustaja
 • Keränen Niilo, kansanedustaja, varapuheenjohtaja
  Rantakangas Antti, kansanedustaja
 • Alanko-Kahiluoto Outi, kansanedustaja
  Yanar Ozan, kansanedustaja
 • Elomaa Ritva, kansanedustaja
  Niikko Mika, kansanedustaja
 • Heikkinen Hannakaisa, kansanedustaja
  Hakanen Pertti, kansanedustaja
 • Kiljunen Anneli, kansanedustaja
  Nurminen Ilmari, kansanedustaja
 • Laitinen-Pesola Jaana, kansanedustaja
  Raassina Sari, kansanedustaja
 • Louhelainen Anne, kansanedustaja
  Mäkelä Jani, kansanedustaja
 • Meri Leena, kansanedustaja
  Saarakkala Vesa-Matti, kansanedustaja
 • Salonen Kristiina, kansanedustaja
  Taavitsainen Satu, kansanedustaja
 • Suutari Eero, kansanedustaja
  Talvitie Mari-Leena, kansanedustaja
 • Talja Martti, kansanedustaja
  Katainen Elsi, kansanedustaja

Tilintarkastajat

 • Koskela Markku, professori, KHT, puheenjohtaja
  Prepula Eero, toimitusjohtaja, KHT, JHTT
 • Maijala Eeva-Maria, kansanedustaja, varapuheenjohtaja
  Ala-Nissilä Olavi, kansanedustaja
 • Kurvinen Antti, kansanedustaja
  Järvinen Heli, kansanedustaja
 • Kankaanniemi Toimi, kansanedustaja
  Tolppanen Maria, kansanedustaja 8.9. asti
  Kivelä Kimmo, kansanedustaja 8.9. lukien
 • Mölsä Martti, kansanedustaja
  Rydman Wille, kansanedustaja
 • Häkkänen Antti, kansanedustaja
  Multala Sari, kansanedustaja
 • Myller Riitta, kansanedustaja
  Kymäläinen Suna, kansanedustaja
 • Tuomela Ulla-Maija, KHT, JHTT
  Lehto Ari, KHT, JHT

Hallitus

 • Taina Anneli, YTM, hallituksen puheenjohtaja
 • Ihalainen Rauno, sairaanhoitopiirin johtaja, varapuheenjohtaja
 • Aaltonen Elli, ylijohtaja
 • Ikonen Raimo, ylijohtaja
 • Lehtinen Lasse, OTT
 • Oksala Ilkka, johtaja 17.3. asti
 • Rantahalvari Vesa, johtava asiantuntija 17.3. lukien
 • Siekkinen Saana johtaja
 • Sipilä Timo, johtaja
 • Särkelä Riitta, johtaja
 • Tujunen Taru, toimitusjohtaja
 • Martinmäki Heli, puheenjohtaja, henkilöstön edustaja, puhe- ja läsnäolo-oikeus

Kelan johto 2016

Johtajat

 • Hyssälä Liisa, pääjohtaja
 • Forss Mikael, johtaja
 • Mäki-Lohiluoma Kari-Pekka, johtaja

Tulosyksiköiden johtajat

 • Kivimäki Elise (Asiakkuuspalvelujen tulosyksikkö)
 • Rantamäki Juhani (Esikuntapalvelujen tulosyksikkö)
 • Neimala Anne (Etuuspalvelujen tulosyksikkö)
 • Suominen Markku (ICT-palvelujen tulosyksikkö)
 • Karjala Esko (Kehittämispalvelujen tulosyksikkö)
 • Hänninen Sari (Yhteisten palvelujen tulosyksikkö)

Sisäisen tarkastuksen päällikkö

 • Lämsä Tuomo

Johtava ylilääkäri

 • Autti-Rämö Ilona

Kelan toimielinten kuukausi- ja kokouspalkkiot 31.12.2016

Valtuutetut

Valtuutettujen puheenjohtaja:
Kuukausipalkkio 573,92 €                        Kokouspalkkio 143,48 €

Valtuutettu:
Kuukausipalkkio 459,13 €                        Kokouspalkkio 114,78 €

Tilintarkastajat

Tilintarkastajien puheenjohtaja:
Kuukausipalkkio 397,33 €                       Kokouspalkkio 114,78 €

Tilintarkastaja:
Kuukausipalkkio 264,88 €                        Kokouspalkkio 114,78 € 

Hallitus

Hallituksen puheenjohtaja:
Kuukausipalkkio 867 €                             Kokouspalkkio 182 €

Hallituksen jäsen:
Kuukausipalkkio 578 €                             Kokouspalkkio 182 €

Henkilöstön edustaja:
Kuukausipalkkio 0 €                                 Kokouspalkkio 131 €

Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet hallituksen kokouksiin vuonna 2016 seuraavasti:

Anneli Taina, pj (8 kertaa), Elli Aaltonen (7), Rauno Ihalainen (5), Raimo Ikonen (6), Lasse Lehtinen (8), Vesa Rantahalvari (4), Saana Siekkinen (6), Timo Sipilä (8), Riitta Särkelä (5), Taru Tujunen (5), Heli Martinmäki, henkilökunnan edustaja (7)                     

Pääjohtajan ja johtajien palkat 31.12.2016

Kelan johtajien kokonaispalkkaus vuonna 2016 määräytyi seuraavasti:

Pääjohtaja Liisa Hyssälä 17 644,24 euroa/kk

Johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 15 139,95 euroa/kk

Johtaja Mikael Forss 14 090,80 euroa/kk

Kokonaispalkkaus sisältää mahdollisen autoedun. Lisäksi johtajilla on puhelinetu. Oikeus ravintoetuun ja työpaikkaterveydenhuoltoon määräytyy kuten muillakin toimihenkilöillä.