Jaa artikkeli

Vastuullisuus

Onko Suomi edelleen sosiaalisen innovoinnin edelläkävijä? kysyy Sosiaalivakuutus-lehti.
Kuva: Kati Närhi

Vastuullisuus näkyy vahvasti Kelan strategiassa. Kelan toiminnassa keskeistä on erityisesti sosiaalisesti kestävän kehityksen vahvistaminen. Kela edistää kestävää kehitystä huolehtimalla asiakkaidensa, henkilöstönsä ja ympäristön hyvinvoinnista sekä myös taloudellisesta kestävyydestä.

Kelassa on oma kestävän kehityksen ohjelma. Siinä on linjattu periaatteet ja koottu toimintatavat, joilla Kela edistää kestävää kehitystä organisaatiossaan ja tehtävissään. Ekologista näkökulmaa on lisäksi syvennetty erillisellä ympäristöohjelmalla.

Kela on mukana kansallisessa kestävän kehityksen yhteistyössä ja jäsen Suomen kestävän kehityksen toimikunnassa. Toimikunnan tehtävänä on muun muassa edistää ja seurata Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen toteutumista osana YK:n asettamia maailmanlaajuisia tavoitteita.

Kela on ottanut osaa Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen ja julkaissut oman kestävän kehityksen sitoumuksensa. Sitoumus kiteytyy Kelan palvelukanavien kehittämiseen ja sen myötä kahteen teemaan:

  1. Kela on asiakkaiden saavutettavissa helposti ja yhdenvertaisesti.
  2. Kela vähentää paperin kulutuksesta, paperijätteestä ja postituksesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä.

Sitoumuksen toteutumisesta raportoidaan kaksi kertaa vuodessa, ja sille asetettujen mittareiden valossa Kela on onnistunut sitoumuksen toimeenpanossa.

Lisäksi Kela arvioi kestävän kehityksen edistymistä myös muilla mittareilla. Yksi mittari on hiilijalanjälki, joka lasketaan vuosittain. Kelan hiilijalanjälki on laskenut joka vuosi, ja vuonna 2016 se oli 9,7 % edellistä vuotta pienempi. Muita mittareita ovat muun muassa verkkoasioinnin kasvu ja henkilöstön arvioinnit vastuullisuuden eri osa-alueiden toteutumisesta.

Kelan hiilijalanjälki on laskenut joka vuosi, ja vuonna 2016 se oli 9,7 % edellistä vuotta pienempi. Jaa Twitterissä

Kela osallistuu vuosittain erilaisiin vastuullisuustapahtumiin. Yksi keskeinen kansainvälinen tapahtuma on Euroopan kestävän kehityksen viikko. Se on Euroopan kestävän kehityksen verkoston (European Sustainable Development Network ESDN) aloitteesta lanseerattu teemaviikko, jonka tavoitteena on aloittaa ja tehdä näkyväksi kestävän kehityksen erilaisia hankkeita ja projekteja ympäri Eurooppaa.

Kela osallistui eurooppalaiseen teemaviikkoon myös vuonna 2016. Teemaviikoilla on käsitelty muun muassa hiilijalanjäljen vähentämistä ja sosiaalisen kestävyyden edistämistä. Lisäksi Kela on ottanut omassa toiminnassaan osaa valtakunnalliseen Energiansäästöviikkoon ja järjestänyt myös muita kestävää kehitystä tukevia tempauksia.